Benh Vien Tam Nhi Nha Trang

Bệnh viện Tâm Trí – Nha Trang: Sử dụng hệ thống nước nóng Megasun 6000 Lít

Posted Leave a commentPosted in Dự án, Dự án Hệ Thống Nước Nóng Năng lượng Mặt Trời

Thông tin về hệ thống nước nóng Megasun tại Bệnh viện Tâm Trí – Nha Trang Bệnh viện Tâm Trí – Nha Trang sử dụng hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của MEGASUN với công suất 6,000 lít. Cung cấp cho các phòng của bệnh viện. Lắp đặt theo phương thức tuần hoàn […]