Khach San Charm Residence Tp Ho Chi Minh

Khách sạn Charm Residence – Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh: Công suất 6000 Lít

Posted Leave a commentPosted in Dự án, Dự án Hệ Thống Nước Nóng Năng lượng Mặt Trời, Dự án Máy Bơm Nhiệt dân dụng

Thông tin về hệ thống Megasun tại Khách sạn Charm Residence – Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Khách sạn Charm Residence – Bình Thạnh sử dụng hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời MEGASUN công suất 6000 lít kết hợp BƠM NHIỆT dự phòng. Cung cấp nước nóng đảm bảo nhiệt độ và […]