Thương hiệu bơm nhiệt

các giải pháp hệ thống nước nóng trung tâm megasun có thể kết hợp

Các giải pháp về nước nóng trung tâm

Giải pháp 1

BƠM NHIỆT KẾT HỢP:
1: Bơm báo ồn

Giải pháp 2

BƠM NHIỆT KẾT HỢP:
1: Bơm báo ồn
2: Tấm thu năng lượng mặt trời

Giải pháp 3

BƠM NHIỆT KẾT HỢP:
1: Bơm báo ồn
2: Tấm thu năng lượng mặt trời
3: Điện trở dự phòng

Giải pháp 4

NL MẶT TRỜI KẾT HỢP:
1: Bơm báo ồn
2: Điện trở dự phòng

CÁC SẢN PHẨM VỀ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MEGASUN- DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

TẤM THU NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

MÁY NƯỚC NÓNG TẤM PHẲNG CAO CẤP